Pasy Klinowe Zespolone – Normalnoprofilowe

Przeznaczeniem pasów tej grupy jest praca przy prędkościach obwodowych, które nie przekraczają 30m/s oraz w dużym zakresie temperatur pracy od – 30 stopni C do +60 stopni C. Pasy połączone są ze sobą elastyczną taśmą, dzięki której zwiększona jest sztywność poprzeczną i zapobiega drganiom pasa.

Pasek klinowy zespolony normalnoprofilowy 2HB

Pas zespolony 2HB składa się z dwóch pasów klinowych normalnoprofilowych HB mających tę samą długość. Orientacyjne wymiary profilu odmiany konstrukcyjnej 2HB wynoszą odpowiednio 16,7 mm szerokości i 13,5 mm wysokości.

Pasek klinowy zespolony normalnoprofilowy 3HB

Pas zespolony 3HB składa się z trzech pasów klinowych normalnoprofilowych HB mających tę samą długość. Orientacyjne wymiary profilu odmiany konstrukcyjnej 2HB wynoszą odpowiednio 16,7 mm szerokości i 13,5 mm wysokości.

Pasek klinowy zespolony normalnoprofilowy 4HB

Pas zespolony 4HB składa się z czterech pasów klinowych normalnoprofilowych HB mających tę samą długość. Orientacyjne wymiary profilu odmiany konstrukcyjnej 2HB wynoszą odpowiednio 16,7 mm szerokości i 13,5 mm wysokości.