Pasy Klinowe Wewnętrznie Uzębione – Wąskoprofilowe

Paski klinowe wąskoprofilowe wewnętrznie uzębione w przekroju poprzecznym mają kształt trapezu równoramiennego wewnętrznie uzębionego, który zapewnia dużą siłę tarcia przy niedużym napięciu wstępnym pasa. Mogą bez trudu pracować z mniejszymi kątami opasania i bardziej przylegają do powierzchni bocznych rowka, dzięki czemu przenoszą znacznie zwiększone moce, 25%-150% w stosunku do pasa o normalnym profilu.

Pasek klinowy wąskoprofilowy wewnętrznie uzębiony XPA

Orientacyjne wymiary profilu odmiany konstrukcyjnej XPA wynoszą odpowiednio 12,7 mm szerokości i 10 mm wysokości.

Pasek klinowy wąskoprofilowy wewnętrznie uzębiony XPB

Orientacyjne wymiary profilu odmiany konstrukcyjnej XPB wynoszą odpowiednio 16,3 mm szerokości i 13 mm wysokości.

Pasek klinowy wąskoprofilowy wewnętrznie uzębiony XPZ

Orientacyjne wymiary profilu odmiany konstrukcyjnej XPZ wynoszą odpowiednio 9,7 mm szerokości i 8 mm wysokości.